Podstawowa zasada budowania twierdzeń

Przykładowo – strach przed karmą

1. Strach przed karmą istnieje

2. Strach przed karną nie istnieje

Oba twierdzenia w zasadzie odnoszą się do jednego. Przeciwieństwem strachu przed karmą byłoby w ogóle się jej nie bać i nie pisać ani nie mówić o tym, bo po co?

To pokazuje, że nie ma dualności, tylko jest trialność – i ten „trzecia” pozycja jest pozycją wyboru – w tym przypadku – czy w ogóle w to wchodzić.

Jednak wspomniane twierdzenie – mówiące o strachu przed karmą można wyrażać w sposób z zaprzeczeniem i bez zaprzeczenia i chociaż mówi to o tym samym – strachu przed karmą – to jednak coś znaczy – np. w jakim kierunku chce się iść – jaką wibrację roztaczać dookoła się i wistość-rzeczy kreować.