O mnie

WINNICKI Harold
W papierach R.P. jest WINNICKI, KAROL ANDRZEJ

Numer obozowy PESEL: 82030405736

Kontakt

TEL. +48 601 470 544
E-MAIL: wh@m.wiera.org