Czy obrońcy pokoju zawsze muszą być konformistami chroniącymi patologię?

Czy chronić należy największy spójny system? A co jeśli jest niespójny a są mniejsze spójniejsze?

Cdn…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *