Czy można chcięć dla kogoś śmierci, zgonu, zdechnięcia dla jego dobra?

… lub podtrzymywać kogoś przy życiu mszcząc się na nim w ten sposób?

Czy można chcięć dla kogoś śmierci, zgonu, zdechnięcia dla jego dobra wiedząc i operując na logice wyższej niż powszechna ziemska, że im dłuższe bytowanie tym lepiej? Być może jest logika wyższa według ktoś kto swoimi postawami degraduje się w swojej duszy, lepiej jakby zdechł wcześniej lub nawet został zabity z właściwą godnością. Czy zabijanie innych – degradujących się – powszechnie uznane za niedobre i dogmatycznie karane jest kolektywnym zaprzeczaniem logice?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *