Kto to jest skandysta?

Skandysta to ktoś ze świata akademickiego, kto nie postrzega rzeczywistości bezpośrednio, ale poprzez siatkę powiązanych ze sobą koncepcji, teorii. Taki ktoś nie dopuszcza do siebie naturalnych zdroworozsądkowych pomysłów jeśli nie zostały potwierdzone w ichniej rzeczywistości naukowej. Tylko to co jest dopuszczone w ichnim świecie za możliwe jest dla nich możliwe, a co nim się nie mieści będzie dużą pewnością siebie wypierane i atakowane. Taki ktoś – skandysta – nie przedstawia swoich racji i teorii, nie prezentuje ich, lecz właśnie skanduke i dlatego jest skandystą. Prezentować może je co najwyżej w postaci wykładów, gdzie dyskusja nie jest możliwa, bo mogłaby się roztoczyć niepotrzebna dyskuka, a ponadto ci którzy słuchają wykładów skandystów nie są zai teresowani dyskusją, bo oni chcą dosiąć tego skandystycznego świata, a więc są zainteresowanie tym jak się skanduje – są zainteresowani teoriami, koncepcjami a nie wiedzą, choć swoje teorie lubią wiedzą naztwać, bo daje im tu ułudę obcowania z wiedzą. Teorie, koncepcje wiedzą nie są, są raczej antywiedzą; ale mogą prowadzić do wyłaniania się wiedzy.

Wiedza jest głębsza niż koncepcje, teorie i modele. Wiedza wchodzi i znienia słuchacza od razu tak, że słuchacz staje się od razu kimś innym. Po przyjęciu wiedzy słuchacz wie, dokonuje innych wyborów samodzielnie a nie poprzez kalkulację na podatawie czyichś koncpcji, teorii, modeli. Po przyjęciu wiedzy – ten kto ją przyjął zaczyna wiedzieć i rozumieć dlaczego i nie ma potrzeby odnoszenia się do tego od kogo tę wiedzą przyjął, bo właśnie jest już samodzielny – wie.

Tak samo jak to że dla Kościoła Katolickiego nie ma znaczenia to co zapisane jest Biblii – bo Biblia jest w Kościele a nie Kościół w Biblii tak dla Skandystów nie ma znaczenia rzeczywistoś, bo ich rzeczywiśtość jest w nich a nie oni w niej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *