Pedofilia nie tylko fizyczna

Pedofilia to nie musi mieć charakteru fizycznego, cielesnego. Pedofilia to dodawanie sobie atutów poprzez dzielenie się treściami z tymi, którzy z racji swojego rozumienia – nie są w stanie, nie są gotowi owych treści przyjąć – w rezultacie zmuszeniu są zawierzyć tym od których te treści posiedli – a to oznacza, że ofiary pedofili muszą przeprowadzić swoją energię przez sprawców pedofilstwa; powoduje to uznanie/doklejenie się ofiar do sprawców. Sprawcy pedofilii nie atakowali by swoich ofiar gdyby te ofiary były silniejsze; atakują je bo wiedzą że są słabsze.

Pedofilstwo może być formą odreagowania na komunizm – czyli ma wrzucanie wszystkich do jednego wora. Zobacz: Czy narcyzm wynika z komunizmu?

Jeśli ktoś dysponujący wysokimi treściami nie ma się z nimi jak podzielić, w kulturalny, harmonijny sposób – jest zazwyczaj zmuszony gwałcić owymi treściami, aby jakkolwiek się rozpropagowały i aby nie pozostać z nimi samemu. Jest to forma prostytucji i rozcieńczania swojego autyzmu.

Wspólną cechą wszystkich rodzajów pedofilii jest dzielenie się treściami, na które odbiorca nie jest gotowy – nie dysponuje aparatem rozsądku dzięki któremu mógłby odcedzić to co korzystne od tego co niekorzystne; wobec czego zmuszony jest przyjąć całą informację od nadawcy wraz z tym nadawcą.

Kumoterskim sposobem pedofilii może być zastraszanie, napiętnowanie np. o bardzo istotnych konsekwencjach pewnych posunięć życiowych; przykładowo, że pierwszy seks rzutuje na całe życie i że jaki pierwszy seks takie następnie całe seks przez resztę życia. Albo że pierwsza noc w danym miejscu jest kluczowa i jaka pierwsza noc, takie całe życie w danym miejscu; albo też najważniejsze jest to lub tamto; albo o poważnych i nieodwracalnych konsekwencjach czegoś tam. Wszędzie tam gdzie następuje zżymanie się i przekazanie jakiejś bardzo istotnej informacji rzutującej na całe życie można doszukiwać się pedofilii – dodania sobie przez pedofila kosztem nieprzygotowanego na tę informację odbiorcy. Informacje mogą być różne; jedne mogą nieść sobie większy poziom prawdy i być jednak przydatne, inne mogą być tylko niepotrzebnym balastem.

Oczywiście typowym przykładem pedofilii jest dzielenie się przez pedofila sobą, swoją nagością, swoimi kształtami, płynami, ale także spontanicznością taką jak sapanie, a także specyficzny szept. Może też nim być niby zwyczajne opisywanie wrażeń używając języka/mowy w specyficzny, wyrafinowany sposób.

Jednym z powodów przez który mężczyźni nie golą brody jest to, że nie chcą gwałcić swoim licem odbiorców swojego wizerunku. Jednym w powodów przez który mężczyźni golą brodą jest to, że chcą właśnie gwałcić odbiorców swojego wizerunku. Informacja jest zawarta w kształcie.

Formy pedofilii można doszukiwać się także wszędzie tam, gdzie następuje coś niezrozumiałego, np. coś pojawia się znikąd, przykładowo przedstawianie sztuki iluzjonistycznej osobom które się na to jawnie nie zgodziły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *