Czy Naród to mogą być obywatele?

W książeczce „KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” ISBN 83-904347-1-7 na karciniach Preambuły znajduje się „… my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, …”

Czy Naród Polski może być definiowany jako obywatele?

Sprawdźmy kinezjologicznie poziomy prawdy:

Kalibracja: „Naród może być definiowany/określony jako obywatele”. Wynik: ok. 380

Kalibracja: „Naród Polski może być definiowany jako wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”. Wynik: 850

Może budzić wątpliwości fakt, że obywatel to jest pewna funkcja urzędowa/administracyjna – jako coś nałożonego na człowieka/typa. Można mieć obywatelstwo jakiegoś kraju nie będąc związanej z tym krajem narodowości.

Pytanie też czym jest w istocie Rzecz(y)pospolita. Nie było I Rzecz(y)pospolitej a II Rzecz(y)pospolita nazywała się po prostu Rzecz(y)pospolita. Sprawdźmy jak było w zamyśle tej KONSTYTUCJI.

Kalibracja „Sformułowanie „… my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, …” odnosi się do tego co uznaje się na II Rzecz(y)pospolitą”. Wynik: 900.

Kalibracja: „Sformułowanie „… my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, …” odnosi się do tego co uznaje się za Rzecz(y)pospolitą w ogóle, czyli także obejmuje to I Rzecz(y)pospolitą „. Wynik: 90.

Kalibracja: odnosząc się do poprzedniej kalibracji :” .. jest to także hołd wobec Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r.”. Wynik: 220.

Kalibracja: odnosząc się do poprzedniej kalibracji :” .. jest to także hołd wobec Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r.”. Wynik: 220.

Czyli wynika z tego, że to sfromuowanie jest hołdem wobec II Rzecz(y)pospolitej.

Ponieważ w związku z tematem II Rzecz(y)pospolitej jest pewien konflikt – niektórzy uważają, że nastąpiło wypowiedzenie posłuszeństwa legalnym władzom Polski.. cdn…

Odnośnie samego narodu i definiowania go jako zbiór obywateli – na uwagę zasługuje fakt, iż w dzisiejszych czasach naród który dba o swoją czystość etniczną idzie w kierunku kazirodztwa, ponieważ do domieszki wszelakich innych kultur/narodów/genów oczyszczają go i czynią skuteczniejszym. Jest to odpowiedź na pytanie – obywatele Polscy/Polski/Rzeczypospolitej nie będący narodowości rdzennej – Polskiej mogą stanowić Naród Polski. – Właśnie powinni oni stanowić jakąś część tego narodu, aby ten naród mógł być nadal „na topie”.

Można się doczepić do sformułowania”… my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, …” jakoby to obywatele mieli stanowić Naród, ale opozycyjnie można byłoby określić Naród Polski jako lubiący jeść jabłka, lubiący chodzić do kina lub cokolwiek, więc to nie ma takiego charaktery, aby mogło obalić tę KONSTYTUCJĘ lub pokazać że jest ona żartem.

Może to też oznaczać, że Naród Polski jest tak silny, że jeśli już przyjął kogoś innej narodowości jako swojego obywatela, to obywatel ten staje się także narodowości Polskiej. Takie myślenie kalibruje na 933.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *