LGBT pod lupą Testu Kinezjologicznego

Wobec różnych kontrowersji jakie wywołuje temat LGBT najlepszym i najmniej emocjonalnym a najbardziej wyważonym sposobem podejścia do tematu będzie Test Kinezjologiczny.

Sprawdźmy na początku na na ile kalibruje główny nurt LGBT funkcjonujący w Polandii (w Polsce).

Główny nurt LGBT działający na terenie kraju o którym mowa to… Wynik: 113. Czyli jest na poziomie Pożądania, Pragnienia, Zniewolenia.

Wniosek nasuwający się jest taki, że nie jest to energia niska, ale znaczący wydaje się fakt, iż w związku z religijno-kulturowymi uwarunkowaniami Energia Seksualna została mocno jeśli nie prawie całkowicie zblokowana, więc wydaje się że jest to pewne remedium.

Dalszy wniosek intuicyjny jest taki, że LGBT jest uderzeniem w obłudę społeczeństwa polegającą na tym, że duża lub nawet lwia część społeczeństwa udaje normalnych podczas gdy właśnie jedynie udaje i wypiera takie zachowania.

Test: LGBT jest uderzeniem w zakłamanie i obłudę społeczeństwa. Wynik: 920.

Oznaczać to może także, że bycie w postawie przeciwko LGBT może oznaczać postawę chronienia zakłamania i obłudy społeczeństwa. Taki wniosek kalibruje na powyżej 500.

Ponadto sprzeciwianie się wobec ruchu LGBT, jakoby ten ruch nie powinien mieć w ogólę miejsca przez osoby które mają podobne skłonności i wzorce jak te tytularne ruchu o którym mowa najpewniej są zjawiskiej psychologicznej projekcji łączonego ze zjawiskiem narcyzmu na pokaz, co podsycać będzie działaczy związkowych LGBT do donioślejszych działań, co mogą i najpewniej podświadomie przewidują przeciwnicy LGBT, a więc wniosek, że zabawa trwa w najlepsze.

Jednak piętnowanie postaw pomujących sam homoseksualizm jako normę społeczną również kalibruje wysoko – ponad 600.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *